Αποτελέσματα Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας Άξονα Ι: Διδασκαλία, Μάθηση & Αξιολόγηση

«Συνεργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες μάθησης των μαθητών/τριών μας»,

Στόχος του Σχεδίου Δράσης ήταν η διερεύνηση και η καταγραφή των μέσων διδασκαλίας που απαιτούν βελτίωση, των προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία, των μέσων αξιολόγησης, ώστε να γίνουν προτάσεις για τη λήψη μέτρων βελτίωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης υπό τον τίτλο «Συνεργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες μάθησης των μαθητών/τριών μας» συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Ελευθερία Γεωργίου, βιολόγος, Αλέξανδρος Δημαράς φιλόλογος, Σωτήρης Λαμπίρης, φυσικός, Γιώργος Ματζιούνης, μαθηματικός, Βάγια Παπαδοπούλου, φιλόλογος και συντονίστρια της δράσης.

Το ερωτηματολόγιο

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται παρακάτω προέρχονται από ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από το 63% του μαθητικού δυναμικού της Α΄ και της Β΄ τάξης του 2ου ΓΕ.Λ. Ξάνθης, ως δράση στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και συγκεκριμένα του «άξονα 1: διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση». Σκοπός ήταν να αποτυπωθούν οι σκέψεις και τα συναισθήματα των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας σχετικά με την τηλεκπαίδευση, την επιστροφή στο σχολείο και γενικότερα την εκπαίδευση την εποχή της πανδημίας. Τα αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, που στην πλειοψηφία τους τα βρήκαν χρήσιμα και προτίθενται να τα αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους την επόμενη χρονιά.

Το πρώτο που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι η σαφέστατη προτίμηση των μαθητών/τριών προς τη δια ζώσης διδασκαλία, κάτι που δείχνει το σπουδαίο ρόλο που το σχολείο διαδραματίζει στη ζωή των παιδιών. Σχεδόν το 60% αντιλαμβάνεται ως θετικό γεγονός την επιστροφή του στο σχολείο ενώ το 76% προτιμά τη διδασκαλία με φυσική παρουσία στην τάξη έναντι της εξ αποστάσεως (24%). Ενδεικτική είναι επίσης η εμπειρία που μεταφέρουν ως προς το μαθησιακό όφελος που αποκόμισαν από την τηλεκπαίδευση, καθώς μόλις 1 στους 10 θεωρεί ότι βοηθήθηκε πολύ ή πάρα πολύ, περίπου 27% βοηθήθηκε ικανοποιητικά, σε αντίθεση με ένα μεγαλύτερο ποσοστό (64%) που θεωρεί ότι βοηθήθηκε λίγο ή και καθόλου, κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διαπιστώνει ως προς την (αν)αποτελεσματικότητα της τηλεκπαίδευσης.

Σχετικά με την ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιφατικότητα των συναισθημάτων, τα οποία, σύμφωνα με τα παιδιά, συνοδεύουν την επιστροφή τους στο σχολείο: μεγάλος αριθμός (58%) αναφέρει πως χαίρεται με το γεγονός αυτό, όμως το συναίσθημα που φαίνεται να κυριαρχεί είναι το άγχος (61%). Όπως προκύπτει από ακόλουθο ερώτημα, το κύριο αίτιο του άγχους είναι με μεγάλη διαφορά οι προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς με τη διαδικασία της τράπεζας θεμάτων (84%) και έπονται τα συχνά διαγωνίσματα σε σχολείο και φροντιστήριο (52%). Σημαντικό επίσης να αναφερθεί είναι ότι, παρά το έντονο άγχος που βιώνουν, τα παιδιά δε φαίνεται να βλέπουν ανταγωνιστικά τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, καθώς αυτή ήταν η επιλογή με τη μικρότερη προτίμηση (9%), κάτι που δείχνει το κλίμα συνεργασίας και καλών φιλικών σχέσεων που καλλιεργείται στο σχολείο. Φαίνεται επίσης ότι περίπου 6 στα 10 παιδιά δυσκολεύονται να οργανώσουν το χρόνο και το διάβασμά τους. Θετικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά δεν εκφράζονται με βίαιη συμπεριφορά, καθώς το 86% αναφέρει πως δεν έχει αντιληφθεί αντίστοιχο περιστατικό στο χώρο του σχολείου. Τέλος, στα παιδιά φαίνεται να λείπουν τα μαθήματα αισθητικής αγωγής καθώς το 64% δηλώνει πώς θα τα παρακολουθούσε με αρκετό έως μεγάλο ενδιαφέρον.

Τέλος, ως προς την τράπεζα θεμάτων, που αναφέρθηκε και παραπάνω ως κύριος λόγος άγχους, φαίνεται ότι αποτελεί και ένα θέμα για το οποίο τα παιδιά μάλλον χρειάζονται περαιτέρω ενημέρωση. Συγκεκριμένα, μόλις 3 στους 10 δηλώνουν (πολύ) καλά ενημερωμένοι, κάτι που όντως φαίνεται και από την αμέσως επόμενη ερώτηση, στην οποία μόλις ένα 32% γνωρίζει τον ακριβή αριθμό μαθημάτων, στα οποία θα εξεταστούν με το συγκεκριμένο τρόπο.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου

Παρεμβάσεις

Βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, πραγματοποιήθηκε μία σειρά παρεμβάσεων με στόχο να απαντηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι ανάγκες των μαθητών/τριών. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε αναλυτικά με τη μορφή powerpoint στην Α΄ τάξη ο τρόπος εξέτασης της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας με τη διαδικασία της τράπεζας θεμάτων.

Επίσης, σε συνεργασία με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς του τοπικού φορέα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας “Έκφραση” υλοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις για την Α και Β Λυκείου, που κάλυπταν τις ακόλουθες θεματικές:

  «Βία – Ενδοσχολικός Εκφοβισμός(Bullying)»

   «Θυμός – Βία – Συγχώρεση»

 «Εξάρτηση από το διαδίκτυο – Διαδικτυακός Εκφοβισμός (“Cyberbullying”)»

  «Εφηβική σεξουαλικότητα – Σεξουαλική παρενόχληση»

Η οργάνωση των δράσεων και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος που εξ αρχής είχε τεθεί επιτεύχθηκε με συναντήσεις των εκπαιδευτικών της ομάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Νέα Ελληνικά Α΄ Λυκείου με την Τράπεζα Θεμάτων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 σεξουαλικής αγωγής στη Β 1 σεξουαλικής αγωγής στη Β 2 σεξουαλικής αγωγής στη Β 3 σεξουαλικής αγωγής στη Β 4