ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του Άξονα: Οργάνωση και Διοίκηση του σχολείου.

Η δράση αφορά στην ενημέρωση και  βιωματική ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας με άσκηση σεισμού που περιλάμβανε σενάριο απεγκλωβισμού μαθητών -μαθητριών , παροχή πρώτων βοηθειών και παρουσίαση -επίδειξη τρόπου χρήσης πυροσβεστήρα από εκπροσώπους του πυροσβεστικού σώματος.

Η άσκηση έγινε με στόχο την ετοιμότητα της σχολικής μονάδας σε περίπτωση σεισμού ώστε να απομακρυνθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια εκκενώνοντας το κτίριο με επιτυχία διατηρώντας την ψυχραιμία τους και επιλέγοντας την κατάλληλη έξοδο διαφυγής βάσει της οικοδόμησης των διαδρόμων όπως έχει σημανθεί για κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

Παράλληλα, σε δεύτερη φάση ακολούθησε με απόλυτη επιτυχία εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην ορθή χρήση του πυροσβεστήρα εντός του σχολικού χώρο.

 

1653030488840 1653030488732 1653030488673 1653030577572 1 1653030488950 1653030488813 1653030577601 1