Έργο με τίτλο “Europe club”

Αυτή τη χρονιά οι μαθητές μας με την καθοδήγηση τεσσάρων εκπαιδευτικών του 2ου ΓΕΛ εργάζονται πάνω στο έργο “Europe club”. To θέμα του έργου έχει δύο μέρη. Ως ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, το πρώτο μέρος αφορά τη διάδοση και το μοίρασμα της πολιτιστικής κληρονομιας ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες. Το δεύτερο μέρος αφορά τη γνωριμία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και τον προβληματισμό σε θέματα που την αφορούν. Στο έργο αυτό συμμετέχουν πάνω από 18 χώρες, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.