Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών – Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)  και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

 Λήψη αρχείου

Δείτε την Προκήρυξη στη σελίδα του Γ.Ε.ΕΘ.Α.Λήψη αρχείου