Αξιολόγηση και επιλογή της καλύτερης προσφοράς για την διδακτική επίσκεψη της Α’ Λυκείου 2012-2013 στη Θεσσαλονίκη

Επισυνάπτεται το πρακτικόΛήψη αρχείου