ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΛήψη αρχείου