Εκπαιδευτική επίσκεψη τμημάτων της Α’ λυκείου στην Νέα Καρβάλη και στην Καβάλα

Επισυνάπτεται το πρακτικό επιλογής πρακτορείουΛήψη αρχείου