Εκδρομή Β’ τάξης στην Θεσσαλονίκη

Επισυνάπτονται το πρακτικό επιλογής πρακτορείου και η σύμβαση της εκπαιδευτικής εκδρομής.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου