Εκδρομή Α’ τάξης στην Θεσσαλονίκη

Επισυνάπτεται το πρακτικόΛήψη αρχείου