Αξιολόγηση και επιλογή της καλύτερης προσφοράς για την εκδρομή στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Επισυνάπτεται το πρακτικόΛήψη αρχείου