Ώρες επικοινωνίας καθηγητών με γονείς

Στο συνημμένο αρχείο απεικονίζονται με γραμμοσκιασμένα κελιά οι ώρες που οι καθηγητές έχουν δηλώσει ως πιο πρόσφορες για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το αρχείο ανανεώνεται συχνά λόγω αλλαγών του προγράμματος.Λήψη αρχείου