Παραλαβή δελτίου εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι  να προσέλθουν αύριο Τετάρτη 10/06 και ώρες 9.00-14.00 στο σχολείο (είσοδος από τη νότια αυλή), για να παραλάβουν αυτοπροσώπως και ενυπόγραφα το δελτίο εξεταζόμενου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Από τη Διεύθυνση