Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία υποψηφίων T.Ε.Φ.Α.Α 2024 – ΚαβάλαΛήψη αρχείου