Τροποποιήσεις στην ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Φ.251/182992/Α5/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4441 Β΄))

Στο συνημμένο ΦΕΚ οι παρακάτω αποφάσεις σχετικές με τροποποιήσεις στην ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  1. Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κι εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́).
  2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/151817/Δ4/ 30-09-2019 (Β ́ 3698) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020» ως προς την ύλη των μαθημάτων των ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Το διαβιβαστικόΛήψη αρχείου

Το ΦΕΚΛήψη αρχείου