Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Από 01/02/2024, ημέρα Πέμπτη έως και 14/02/2024, ημέρα Τετάρτη.

Στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου