Ημέρα λειτουργίας των ΓΕΛ για την ανάρτηση της βαθμολογίας και την υποστήριξη της υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιους του ΥΠΑΙΘ,  τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 09-07-2021, με την παρουσία του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή και ενός ακόμα εκπαιδευτικού, προκειμένου:

Α) να ελέγξουν και να αναρτήσουν τις βαθμολογίες

Β) να ελέγξουν και να αποδώσουν κωδικό ασφαλείας (password) για το ΜΔ, σε όσους υποψηφίους τους δεν έχουν ακόμα αποκτήσει