Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου(Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2022

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, θα μπορείτε να προσέρχεσθε στο σχολείο από τις 9.00 έως 13.00,με το δελτίο συμμετοχής στις πανελλαδικές, προκειμένου να σας αποδοθεί κωδικός ασφαλείας για να υποβάλλετε Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. Η προσέλευση των μαθητών θα γίνει με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 από Αβδ******* έως Ζαχ*******

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 από Ζλα******* έως Κοσ*******

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 από Κοσ*******  έως Ουζ*******

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 από Παν*******  έως Χου*******

Απο την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 μπορούν να προσέρχονται όσοι δεν ήρθαν τις προηγούμενες  μέρες.
Οι μουσουλμάνοι μαθητές πρέπει να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο από τον δήμο στο οποίο να αναγράφεται το θρήσκευμα. Η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δεν έχει ανοίξει ακόμα.
Οι απόφοιτοι με την κατηγορία 10% που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη και επιθυμούν να υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα και βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές.

 

 Λήψη αρχείου