Ωρολόγια Προγράμματα 2020

Πρόγραμμα 10 – εβδομάδος από 1/2/2021 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

 

Πρόγραμμα 9 – εβδομάδος από 10/1/2021 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

Πρόγραμμα 8 – εβδομάδος από 2/11/2020 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

 

Πρόγραμμα 7 – εβδομάδος από 25/10/2020 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

 

Πρόγραμμα 6 – εβδομάδος από 19/10/2020 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

 

Πρόγραμμα εβδομάδος από 12/10/2020 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

 

Πρόγραμμα εβδομάδος από 05/10/2020 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

 

Πρόγραμμα εβδομάδος από 28/09/2020 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

 

Πρόγραμμα τμημάτων Δευτέρας 28/9/20 (αγνοήστε τις άλλες μέρες)Λήψη αρχείου

 

 

Πρόγραμμα εβδομάδος από 21/09/2020 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ)Λήψη αρχείου

 

Πρόγραμμα εβδομάδος από 21/09/2020 (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)Λήψη αρχείου

 

 

Πρόγραμμα εβδομάδος από 14/09/2020Λήψη αρχείου