ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 2006 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που ο εκάστοτε Δήμος έχει στείλει στο σχολείο μας ισχύουν τα εξής (συνεχής ενημέρωση):

Α. Για τον Δήμο Αβδήρων: Περιμένουμε νέες οδηγίες για το σχ. Έτος 2021-22

Οδηγίες 2020-21: αυτοπρόσωπη κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης (η Υ.Δ. δίνεται από την ίδια υπηρεσία) στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου. Τηλ. πληροφοριών: 2541352503-4

Σχετικό έγγραφο: (αναμένεται)

Β. Για τον Δήμο Ξάνθης: συμπλήρωση της Υ.Δ. και προσκόμιση στο Δημαρχείο Ξάνθης, Τμήμα Αστικής Κατάστασης, Πλ. Δημοκρατίας ή αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimot@cityofxanthi.gr Την Υ.Δ. μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ:Λήψη αρχείου

Όλο το έγγραφο του Δήμου Ξάνθης:Λήψη αρχείου

Γ. Για τον Δήμο Τοπείρου: Περιμένουμε νέες οδηγίες για το σχ. Έτος 2021-22

Οδηγίες 2020-21: συμπλήρωση Υ.Δ. δια ζώσης ή τηλεφωνική επικοινωνία με το Μητρώο Αρρένων του Δήμου μέχρι 30 Μαρτίου 2021. Τηλ. πληροφοριών: 2541352612 ή 2541352605