Ενημέρωση μαθητών/τριών του 2ου Λυκείου για τον τρόπο προσέλευσης και για την δυνατότητα μη προσέλευσης υπό προϋποθέσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες που έχουν άτομα ευπαθούς ομάδας στο σπίτι έχουν την δυνατότητα να μην προσέλθουν στο σχολείο, αλλά να παρακολουθούν τα μαθήματα διαδικτυακά. Για την μη καταχώριση των απουσιών απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία θα βρείτε παρακάτω. Αν κάνετε χρήση της παραπάνω δυνατότητας, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την Υ.Δ. και να την αποστείλετε υπογεγραμμένη ή να την καταθέσετε στο σχολείο.

Όσον αφορά την προσέλευση, οι μαθητές/τριες θα χωριστούν σε δύο ομάδες, α και β, οι οποίες θα έρχονται στο σχολείο εναλλάξ: κατά την πρώτη εβδομάδα (για την Γ΄ από 11-5, για τις άλλες τάξεις από 18-5) η ομάδα α τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ η ομάδα β την Τρίτη και την Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα αντίστροφα. Για την υπαγωγή στην ομάδα α ή β  θα ενημερωθείτε με σχετικό email. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτό και για οτιδήποτε άλλο αφορά την λειτουργία του σχολείου σε σχέση με τον COVID-19 από την ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη), στο μάθημα της Γλώσσας όλων των τάξεων, στην πρώτη ενότητα (απαιτούνται κωδικοί για τη σύνδεση).

Από τη Διεύθυνση

Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα

1. σε WORD

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 2ο ΓΕΛ

2. σε PDFΛήψη αρχείου

Υπεύθυνη Δήλωση ενήλικου/ης μαθητή/τριας (μόνο για την Γ΄ τάξη)

1. σε WORD

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 2ο ΓΕΛ

2. σε PDFΛήψη αρχείου