Εισαγγελική παραγγελία για το επικίνδυνο διαδικτυακό παιγχνίδι “Μπλέ Φάλαινα”

Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας,  ενημερώνουμε τους μαθητές σχετικά με το επικίνδυνο διαδικτυακό παιγνίδι “Μπλέ Φάλαινα”  και τον σοβαρό κίνδυνο που διατρέχουν από το παραπάνω παιχνίδι να αυτοτραυματισθούν ή και να χάσουν τη ζωή τους.Λήψη αρχείου