Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (2017-2018)

Α) Προγράμματα  Αγωγής Υγείας 

 1. «Αλκοόλ και μετά τι;»
  Συντονίστρια η κ. Ευθυμίου Παρασκευή  και συμμετέχοντες η κ. Λαζούδη Αικατερίνη-Δήμητρα, και Καρακατσάνη Παρασκευή.
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 35 μαθητές.
 2. «Στηρίζομαι στα πόδια μου, λέω όχι στο τσιγάρο»
  Συντονίστρια καθηγήτρια η  κ. Λαζούδη Αικατερίνη-Δήμητρα και  συμμετέχοντες η κ. Στεφανίδου Παναγιώτα  και  η κ. Καραμικέ Μαρία .
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 35 μαθητές.
 3. «Γίνομαι ενεργός πολίτης: Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων»
  Συντονιστής ο κ. Μπεζιργιαννίδης Βασίλειος και συμμετέχοντες ο κ. Καραλίδης Ηλίας και η κ. Ευθυμίου Παρασκευή
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 35 μαθητές.

Β) Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 1. «Η συμβολή του υδάτινου στοιχείου στη ύπαρξη της ζωής, η περίπτωση των σπηλαίων»
  Συντονιστής ο κ. Αργυρόπουλος Γεώργιος και  συμμετέχοντες ο κ. Μπεζιργιαννίδης Βασίλειος και ο κ Γιουβαnτζής Βασίλειος .
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 35 μαθητές.

Γ) Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

 1. «Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Ιστορικές μονές : Η περίπτωση του Αγίου Όρους »
  Συντονιστής ο κ.: Γιουβαvτζής Βασίλειος και συμμετέχοντες ο κ. Διαμαντής Αργύριος και ο κ. Καζάκος Δημήτριος.
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 35 μαθητές.

Δ) Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

 1. «Επιχειρηματικότητα στον τόπο μας με συνεταιρισμό »
  Συντονιστής η κ. Νικολαΐδου Αικατερίνη και  συμμετέχοντες ο κ.: Αργυρόπουλος Γεώργιος και η κ Σκούπουρα Φωτεινή.
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 35 μαθητές.