Παραδόθηκε/εγκαινιάστηκε μετά τον αγιασμό της 11ης Σεπτεμβρίου 2019 η «Κλίμακα Van Gogh».

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, αμέσως μετά τον αγιασμό, παραδόθηκε από τους συντελεστές του προγράμματος «Ακολουθώντας την τέχνη στα βήματα του Van Gogh» σε όλη την σχολική μας κοινότητα το από άκρη σε άκρη φιλοτεχνημένο κλιμακοστάσιο. Την κορδέλα έκοψε ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Ζερενίδης Ιωάννης παρουσία του εκπροσώπου του Δ΄ΣΣ Συνταγματάρχη Καμπουρίδη Δημήτριου, του Διευθυντή μας κ. Αργυρόπουλου Γεώργιου και μαθητών του προγράμματος.

Όλοι εμείς, καθηγητές και μαθητές, που απολαμβάνουμε το μάθημα σε ένα τόσο μοναδικό περιβάλλον, ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου για τον κόπο, την ηθική και οικονομική τους υποστήριξη.

Το όλο εγχείρημα, από την απόφαση στην πραγματοποίηση, αποτυπώθηκε σε μία μικρού μήκους «ταινία-παρουσίαση»:

  1. Η ταινία (11’15’’)

https://www.youtube.com/watch?v=I4MeA6kWYLg

  1. Το τρέϊλερ της ταινίας (2’25’’)

https://youtu.be/EFlsBzOc50k

Μέσω των παραπάνω συνδέσμων θα δείτε ένα βίντεο – παρουσίαση (και ένα σύντομο τρέϊλερ) του προγράμματος «Ακολουθώντας την τέχνη στα βήματα του Van Gogh». Στη δραματοποιημένη εισαγωγή, η τριάδα των πρωταγωνιστών, δηλ. ο μαθηματικός του σχολείου Βαγγέλης Κιατίπης και οι μαθήτριες Ευαγγελία Λότσιου και Στέλλα Γκλαβίνη, αναπαριστούν μεταγενέστερα τον διάλογο που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2018 και που οδήγησε στην απόφαση για το μεγάλο εγχείρημα. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Άυγουστο του 2019 και παραδόθηκε/εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο ’19, αφού τοποθετήθηκαν και οι πινακίδες περιγραφής των έργων. Στο τέλος του άρθρου η φωτογραφία της αναμνηστικής πινακίδας με όλους τους συντελεστές του προγράμματος.

Δείτε περισσότερα για το έργο του Βαγγέλη Κιατίπη στις αίθουσες του σχολείου στο βραβευμένο μας βίντεο «Λόλα να ένα μήλο»: https://www.youtube.com/watch?v=0C0tF

Ελάτε στο 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης να «ανεβείτε» από τα σκαλοπάτια της Κλίμακας Van Gogh!

 

English version

On September 11, 2019, right after the consecration, the participants from the program «Following the Art of Van Gogh’s Footsteps» provided an end-to-end art staircase to all our school community. The ribbon was cut by Vice Mayor of Xanthi Zerenidis Ioannis in the presence of Colonel Kambouridis Dimitriou, our Director Mr. Argyropoulos Georgios and students of the program.

All of us, teachers and students, who enjoy the lesson in such a unique environment, thank from the bottom of our hearts the participants of the program, the Principal and the Parents and Guardians Association of the School for their hard work, moral and financial support.

The whole project, from decision to implementation, was imprinted on a short film-presentation:

  1. The film (11’15’’)

https://www.youtube.com/watch?v=I4MeA6kWYLg

  1. The trailer (2’25’’)

https://youtu.be/EFlsBzOc50k

Through the links above you’ll watch a video – presentation (and its short trailer) of the program «Following the Art on Van Gogh’s Footsteps». In the dramatized introduction, the protagonistic trio, namely school mathematician Vangelis Kiatipis and students Evangelia Lotsiou and Stella Glavini, subsequently represent the debate that took place in November 2018 and which led to the decision for its realisation. The project was completed in August 2019 and was delivered / inaugurated in September ’19, after the project description plates were installed. At the end of the article there’s the photo of the commemorative plaque with all the participants of the program.

Find out more about Vangelis Kiatipis’ work in the classrooms of our school by watching the award-winning video «Lola, here’s an apple»: https://www.youtube.com/watch?v=0C0tF…

Come to the 2nd Senior High School of Xanthi to «elevate» yourself, climbing the steps of the Van Gogh Stairway!