ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ

Η καθημερινή εμπειρία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας καταδεικνύει ότι η επίλυση πολλών προβλημάτων συμπεριφοράς, προσαρμογής στον σχολικό χώρο, διαχείρισης του Προγράμματος Σπουδών από τους μαθητές, επιλύονται κατά τον βέλτιστο τρόπο όταν υπάρχουν καλές σχέσεις και ουσιαστική συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Οι αναφορές των γονέων/κηδεμόνων στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά στη διαχείριση των προβλημάτων των παιδιών τους, εντός και εκτός σχολικού χώρου ειδικά στην εφηβική ηλικία, καθώς δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις ή δε γνωρίζουν την διαδικασία με την οποία μπορούν να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη οδήγησε στη δημιουργία Σχολής Γονέων για Παιδιά στην Εφηβεία στη σχολική μονάδα μας. Μια δράση που πρωτοπορεί και καινοτομεί για τα εκπαιδευτικά δεδομένα της δημόσιας εκπαίδευσης στην πόλη μας!

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αρμοδιοτήτων ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, της συμβούλου σχολικής ζωής κ. Λαζούδη Κατερίνας της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΕΚΦΡΑΣΗ του νόμου Ξάνθης δρομολόγησε επίσημα τη δημιουργία κλειστής ομάδας συμβουλευτικής γονέων για παιδιά στη εφηβεία. Προηγήθηκε αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ανίχνευσης των αναγκών και των χαρακτηριστικών των γονέων. Οι συναντήσεις είναι 4 και ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου (Τζαβέλα 10) απογευματινές ώρες 18:00 -20:00. Αναλυτικά, ακολουθούν οι ημερομηνίες και η θεματολογία.

15/11 Εφηβεία/ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

13/12 Επικοινωνία στην οικογένεια

17/1 Η έννοια των ορίων στην εφηβεία

14/2 Ενίσχυση αυτοεκτίμησης

Την ομάδα  συντονίζει η Διονυσίου Παρασκευή, ψυχολόγος του Κέντρου

Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΕΚΦΡΑΣΗ».

Η δράση αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους εμπλεκόμενους γονείς, όπου και αποτυπώνονται φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πρώτη συνάντηση της ομάδας. Η Σχολή Γονέων για Παιδιά στη Εφηβεία αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την οικογένεια, και  στην υποστήριξη τόσο επιμορφωτικά όσο και συμβουλευτικά, των γονέων-κηδεμόνων για διάφορα ζητήματα που άπτονται της ακαδημαϊκής και κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μας και παιδιών τους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την θετική ανταπόκριση των γονέων στη συμμετοχή και υποσχόμαστε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ζήλο και αγάπη για το καλό των μαθητών μας εγκαινιάζοντας νέες κουλτούρες με στόχο την σχολική αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των μαθητών μας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ