ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙΛήψη αρχείου