Υποτροφίες του Συνδέσμου Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών (προθεσμία 15-12-19)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών προτίθεται, όπως κάθε χρόνο, να χορηγήσει υποτροφίες σε μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου για τη σχολική περίοδο 2018-2019.

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω υποτροφίες θα πρέπει:

  1. Να διακρίνονται για το ήθος τους.
  2. Να έχουν προαχθεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην επόμενη τάξη και να αποφοίτησαν με γενικό βαθμό, κατ’ ελάχιστο, δέκα οχτώ (18), σε συνδυασμό με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και χωρίς περιουσιακά στοιχεία.
  3. Να ζουν μόνιμα στο Νομό Ξάνθης.

Πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου