Δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου AMeLiE (@amelieproject)

Ο λόγος του Τζον Μπάιντεν

Στις 22/2/2022, επεξεργαστήκαμε μέσα στην τάξη με τους μαθητές του Α5 το λόγο του Τζον Μπάιντεν, όπως προτείνεται από τις δραστηριότητες του προγράμματος.
Στις παρακάτω φωτογραφίες παρακολουθούμε τα παιδιά να μεταφράζουν το αρχικό κείμενο στα ελληνικά από τα αγγλικά εξασκώντας και τις μεταφραστικές ικανότητες τους και όπως φαίνεται και στις σημειώσεις του πίνακα από τις παρατηρήσεις τους οι μαθητές αντιλήφθηκαν την προθετικότητα του πολιτικού λόγου στις επικοινωνιακές – κατά κύριο λόγο – προθέσεις του, κάτι το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με το ιδιαίτερο μήνυμα που ο ίδιος θέλει να περάσει στον αναγνώστη/τρια, στη συγκεκριμένη περίπτωση ακροατή/ακροάτρια.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις συνδέθηκαν άμεσα με τα αρθά του Μανιφέστου της Μη Βίαιης Επικοινωνίας τα οποία αποτελούν βασικό υλικό του προγράμματος. Η δυναμική του λόγου και πολύ περισσότερο του πολιτικού λόγου, έγινε αντιληπτό από τους μαθητές ότι επηρεάζει τη δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο του καθώς άλλες φορές  μπορεί εύκολα να ενημερώσει,να πληροφορήσει,να πείσει,να διαφωτίσει,να προβληματίσει,να τέρψει,να καταγγείλει και τελικά να ενώσει ετερόκλητους ανθρώπους κάτω από ένα κοινό σκοπό.

1651846732667 1651846732744 1651846732765 1651846732788

Στη συνέχεια οι ίδιοι οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν όπως ζήτησε η δραστηριότητα συννεφόλεξα και αφίσες με βασικές αρχές του Μανιφέστου που εντοπίζονται στο συγκεκριμένο λόγο.

1 2 3 4 5 6 8 9  11

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

1651846617258 1651846617277 1651846617297 Screenshot 2022 04 01 171853

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας

Μια ακόμη δραστηριότητα που την συνδέθηκε με το πρόγραμμα AMELIE και τη ρητορική του μίσους έγινε με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας που έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται στις 6 Μαρτίου σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Με αφορμή αυτή τη μέρα και καθώς οι μαθητές που επιλέχθηκαν  αυτή τη φορά ήταν μαθητές του Β2 τμήματος, παιδιά αρκετά ώριμα που ήρθαν σε επαφή αρκετά με την έννοια του σχολικού εκφοβισμού τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από το δημοτικό, κρίθηκε καλό να κουβετιάσουμε λίγο την έννοια ενσυναίσθησης.
Καλέσαμε στις 8 Μαρτίου 2022, την ψυχολόγο, Παρασκευή Διονυσίου από το τοπικό κέντρο ΕΚΦΡΑΣΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ, ώστε να προβληματιστούν πάνω στο θέμα και  να κατανοήσουν την έννοια τού σύγχρονου όρου τής ψυχολογίας «ενσυναίσθηση». Αντιλήφθηκαν ότι μπορεί και οι ίδιοι να βρεθούν στη θέση να υποστούν εκφοβισμό ή αντίθετα να παρασυρθούν σε εκφοβισμό συμμαθητών τους, αν δεν διαθέτουν ενσυναίσθηση, αν δεν μπορούν δηλαδή να μπουν στη θέση τού άλλου και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις τού σχολικού και του διαδικτυακού εκφοβισμού στην ψυχολογία των εφήβων συμμαθητών τους.
Το παραγόμενο υλικό είναι η παρακάτω αφίσα, οποία τελικά εκτυπώθηκε και σε 250 αντίτυπα -αυτοκόλλητα που σχεδίασαν ομαδικά οι μαθητές κατά της ρητορικής τους μίσους στο διαδίκτυο.

1651846678315 1651846678337 1651846678402 Pink Stop Cyber Bullying Illustration Instagram Post 1