Αξιολόγηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στη κατηγορία αυτή αποτυπώνεται
ο Συλλογικός Προγραμματισμός,
Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση
του έργου της σχολικής μονάδας. Το 2ο ΓΕΛ Βόλου χαρακτηρίστηκε και λειτουργεί ως Πρότυπο από το σχολικό έτος 2021-2022.

Εποπτεύεται και καθοδηγείται επιστημονικά από το ΕΠΕΣ (κοινό με το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου) που έχει ως πρόεδρο την κ. Ρούση-Βέργου Χριστίνα, MSC, PRD καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλη τους Διευθυντές των σχολείων και δύο εκπαιδευτικούς από κάθε σχολείο.Λήψη αρχείου