Ετικέτα: πρότυπα πειραματικά σχολεία

Κριτήρια Αξιολόγησης ΕκπαιδευτικώνΚριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Παρατηρήσεις επί των Κριτηρίων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Υποψήφιων για Θέσεις σε Π.Π.Σ. Από τον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου ΠΠ ΓΕΛ Αθηνών ΣΧΕΤ.: 1. Ο Νόμος 3966/2011 (άρθρα 36-52) και η Τροποποίησή του Νόμος 4072 (άρθρο 329), εδώ σε Παράρτημα. 2. Υπουργική Απόφαση: Φ.361.22/116672/Δ1/1-10-2012 (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. 2788/15.10.2012). 3. Υπουργική Απόφαση: αρ. πρωτ. 132732/Δ1/25-10-2012. ΘΕΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ): […]

Κάποιες σκέψεις…Κάποιες σκέψεις…

Γράφει: ο Ηλίας Ανδριανός, μαθηματικός. Με αφορμή συζητήσεις που γίνονται τώρα τελευταία και αφορούν στην πλήρη εφαρμογή του νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις. Υπάρχουν «ασάφειες», «κενά» και «αδυναμίες» στον νόμο, για τη λειτουργία τους καθώς και για την κρίση των ήδη υπηρετούντων σε αυτά. Όλα αυτά είναι υπαρκτά […]