Ετικέτα: αξιολόγηση

Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση μαθητών γενικού λυκείουΑξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση μαθητών γενικού λυκείου

Γράφει: ο Σπύρος Καρύδης, θεολόγος «Η αξιολόγηση στα μαθήματα … επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε γνωστικού αντικειμένου και ταυτόχρονα στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων…. Η αξιολόγηση πρωτίστως αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας, είτε σε εθνικό επίπεδο (με τη βελτίωση των προγραμμάτων […]

Κριτήρια Αξιολόγησης ΕκπαιδευτικώνΚριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Παρατηρήσεις επί των Κριτηρίων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Υποψήφιων για Θέσεις σε Π.Π.Σ. Από τον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου ΠΠ ΓΕΛ Αθηνών ΣΧΕΤ.: 1. Ο Νόμος 3966/2011 (άρθρα 36-52) και η Τροποποίησή του Νόμος 4072 (άρθρο 329), εδώ σε Παράρτημα. 2. Υπουργική Απόφαση: Φ.361.22/116672/Δ1/1-10-2012 (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. 2788/15.10.2012). 3. Υπουργική Απόφαση: αρ. πρωτ. 132732/Δ1/25-10-2012. ΘΕΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ): […]

Κάποιες σκέψεις…Κάποιες σκέψεις…

Γράφει: ο Ηλίας Ανδριανός, μαθηματικός. Με αφορμή συζητήσεις που γίνονται τώρα τελευταία και αφορούν στην πλήρη εφαρμογή του νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις. Υπάρχουν «ασάφειες», «κενά» και «αδυναμίες» στον νόμο, για τη λειτουργία τους καθώς και για την κρίση των ήδη υπηρετούντων σε αυτά. Όλα αυτά είναι υπαρκτά […]

Ο εκπαιδευτικός-πρότυποΟ εκπαιδευτικός-πρότυπο

Γράφει: ο Σπύρος Καρύδης, θεολόγος. Ως εκπαιδευτικός-πρότυπο ορίζεται εκείνος που συγκεντρώνει τον ανώτατο βαθμό μορίων (δηλαδή 100) στην αξιολογική κλίμακα, σύμφωνα με τα κριτήρια που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία της χώρας. Ο εκπαιδευτικός αυτός πρέπει να κατέχει το σύνολο των παρακάτω προσόντων: 1. Διδακτορικό […]

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου: Ματιές στην ιστορίαΚριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου: Ματιές στην ιστορία

Τις τελευταίες ημέρες πολύς λόγος γίνεται ξανά για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου και ποικίλες είναι οι αντιδράσεις, που εκτείνονται σε όλο το φάσμα, από την απόλυτη άρνηση έως την πλήρη αποδοχή των σχεδίων και των προτάσεων του αρμόδιου υπουργείου. Το θέμα φυσικά δεν είναι νέο. Πριν δεκαπέντε χρόνια ο νόμος 2525/97 […]