ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επιλογή πρακτορείου για μετακίνηση Erasmus+ στή Σόφια Βουλγαρίας

Την Δευτέρα 1/2/2022 ανοίχθηκαν οι προσφορές για την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάμβανε  την μετακίνηση με λεωφορείο  για τρείς (03) καθηγητές και οκτώ (08) μαθητές που θα μετακινηθούν στο Σόφια Βουλγαρίας από 27/2-4/3/2022 στα πλαίσια του εγκεκριμένου Ευρωπαικού προγράμματος Erasmus που υλοποιεί το σχολείο μας. Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη οκτώ (8) σφραγισμένες προσφορές από πρακτορεία:

Η επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων

α π ο φ ά σ ι σ ε   ο μ ό φ ω ν α

να προχωρήσει στην απόρριψη  των αεροπορικών προσφορών, λόγω του υψηλού κόστους των εισιτηρίων  που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο ποσό που παρέχεται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Να αναθέσει τη διενέργεια της κινητικότητας Erasmsu+ στο τουριστικό γραφείο Ψωμιάδης, γιατί κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

 

Πρακτορείο Προσφορά Λεωφορείου, αστική ευθύνη & ταξιδιωτική ασφάλιση Ασφάλιση Covid Σύνολο Αεροπορικά
ΨΩΜΙΑΔΗΣ 783 € 165 € 948 €
GOSSI 810 € (μόνο λεωφορείο) 180 €

(αστική ευθύνη, ταξ ασφάλιση & ασφάλιση Covid)

990 €
APOLLO 900 € 165 € 1065 € 250 € /άτομο
EXCELLENT 850 € 220 € 1070 €
ZOE’S TRAVELL 1100 € 1100 €
HERODOTUS 1500 € 220 € 1720 €
POLIZAS 933 € 165 € 1098 € 249 €/άτομο
MAZI TRAVEL 1250 € συμπεριλαμβάνεται 1250 €

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε  η πράξη και υπογράφηκε.

Επιλογή πρακτορείου για μετακίνηση Erasmus+ στο Ostuni Ιταλίας

Την Παρασκευή 15/10/2021 ανοίχθηκαν οι προσφορές για την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάμβανε  την μετακίνηση με λεωφορείο (βαν) και ακτοπλοικών  εισιτηρίων  για δυο (02) καθηγητές και εξι (06) μαθητές που θα μετακινηθούν στο Ostuni της Ιταλίας από 04-10/11/2021 στα πλαίσια του εγκεκριμένου Ευρωπαικού προγράμματος Erasmus που υλοποιεί το σχολείο μας. Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τέσσερεις (4) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία:

  1. ΖOE’S HOLIDAYS
  2. MAZI TRAVEL
  3. GASSI HOLIDAYS
  4. ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL

Η επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων

α π ο φ ά σ ι σ ε   ο μ ό φ ω ν α

να προχωρήσει στην απόρριψη όλων των προσφορών, λόγω του υψηλού κόστους των εισιτηρίων  που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο ποσό που παρέχεται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Για το λόγο συντάχθηκε  πράξη και υπογράφηκε.

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων