Ερωτηματολόγιο του προγράμματος WOMEN INDEPENDENCE NETWORK “WIN!”

b91256400 large

Young people between sustainable behaviors and gender stereotypes

 

Dear Students, as part of the Erasmus + WIN – Women Independence Network project, we ask you to collaborate with us in completing this questionnaire on the issues of sustainability and gender stereotypes. The questionnaire is anonymous and will allow us to know your perception on these issues and to reflect on improvement actions to be implemented in the future.
We thank you in advance for the time you will devote to us. WIN Staff

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGlJp_v3MN5_iiTr3pB7qR18ENsrA9t9JC_aSb2wvdXJ3jmg/viewform

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση