Ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων απο Ελλάδα για τα σχολικά θεατρικά εργαστήρια

GRECIA SCHEDA RACCOLTA DATI SUI LABORATORI TEATRALI SCOLASTICI
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο του project ERASMUS PLUS KA 229 « Sui Palchi di Scuola» το οποίο προωθεί, μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών θεατρικής αγωγής, την διαμόρφωση ταυτότητας και ευρωπαϊκής ιθαγένειας, θέτοντας στο κέντρο του διαλόγου μεταξύ των νέων το κληροδότημα της κλασικής θεατρικής κληρονομιάς των διαφόρων χωρών.
Με αυτή την καρτέλα επιδιώκεται η συλλογή χρήσιμων δεδομένων προκειμένου να ξεκινήσουν οι «ορθές πρακτικές» στη διαδικασία οργάνωσης και εφαρμογής των θεατρικών εργαστηρίων των ευρωπαϊκών σχολείων συνεργατών και μελών που σχετίζονται με το project.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση