ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η έρευνα με τίτλο: «Στις σχολικές σκηνές» σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου ERASMUS PLUS KA 229 και πρoάγει, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών θεατρικής εκπαίδευσης, τη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, θέτοντας στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ των νέων το κληροδότημα της κλασικής θεατρικής κληρονομιάς των διαφόρων χωρών.

Με τη συλλογή δεδομένων σκοπεύουμε να εστιάσουμε στη σχέση των νέων με το θέατρο, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης της οπτικοακουστικής γλώσσας, και να διερευνήσουμε τα είδη, τα κείμενα και τους συγγραφείς που θεωρούνται θεμελιώδη για τη διαμόρφωση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

https://docs.google.com/forms/d/1dh8jrFyrxyQEu1ofwwteFwgnRk80kP6Z4jXEZXOTk2o/viewform?edit_requested=true

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση