«

»

Ιούν 02

Πανελλαδικές 2022 – Χρήσιμες Οδηγίες

 

panellinies2022 2

Πανελλαδικές 2022 – Χρήσιμες Οδηγίες

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο                εξεταζόμενου και δεν είναι απαραίτητο να έχουν άλλο αποδεικτικό στοιχείο          (ταυτότητα ή διαβατήριο).

 

Ώρα προσέλευσης εξεταζόμενων:

  • Την 1η ημέρα εξετάσεων (Παρασκευή 3/6/2022) ώρα 7:45
  • Τις επόμενες ημέρες ώρα 8:00

Έκτακτες υγειονομικές συνθήκες:
Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.251/55062/Α5/ΦΕΚ 2368 Β ́/2022 «Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022– Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19», υπενθυμίζουμε ότι τα γενικά μέτρα που ισχύουν, προβλέπουν

την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας στις αίθουσες εξετάσεων.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην αίθουσα εξετάσεων

  • Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.251/25089/Α5/2020 – ΦΕΚ 643/Β/27-2-2020, Άρθρο 13, «Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης»
  • Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών/τριών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών υποψηφίων.
  • Οι υποψήφιοι/ες, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης, δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές/τριες.
  • Αν ο υποψήφιος/α που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, φέρει μαζί του/της στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο            Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής    Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο.
Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.
Πριν την είσοδο στις αίθουσες οι υποψήφιοi θα ενημερώνονται για την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού                                              (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους.

 

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων