«

»

Αυγ 04

Η ολοκλήρωση του προγράμματος  Erasmus+  «G.A.M.E.» στο 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου  και η παρακαταθήκη του στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κοινωνία – The completion of the Erasmus + «G.A.M.E.» program and its retention in the educational process

 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος  Erasmus+  «G.A.M.E.» στο 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου  και η παρακαταθήκη του στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κοινωνία

Ολοκληρώθηκε η τελευταία συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ «Genius Αnd Mission in Education» (G.A.M.E.) που πραγματοποιήθηκε στο 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου. Με τη συνάντηση αυτή ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο κύκλος ενός διετούς προγράμματος. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 και ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου 2018. Τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν το I.C. Montemurro – Gravina Italy, Liceul Ortodox «Episcop Roman Ciorogariu» Oradea Romania, «Gradinita cu Program Prelungit Nr.52» Oradea Romania,«Marupes Vidusskola Marupes novads» Latvia, I.E.S. Infiesto Spainκαι το 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη Ελλάδα. 

Η τελευταία συνάντηση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την ιδανική κατάληξη  του προγράμματος αυτού, αφήνοντας  στους συμμετέχοντες την αίσθηση ότι έχουν δουλέψει όλοι μαζί ενωμένοι και ότι έχουν συνεργαστεί με τον καλύτερο τρόπο για την ολοκλήρωση των δράσεων τόσο εντός των σχολείων όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των σχολείων. Ήταν μια εποικοδομητική διάδραση μεταξύ σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών αυτή η αξέχαστη εμπειρία που γίνεται παρακαταθήκη για τη δημιουργία νέων συνεργασιών στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών του προγράμματος οι καθηγητές είχαν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το προφίλ τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, να υποστηρίξουν και να προωθήσουν μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (inclusiveeducation) σε κοινωνίες που εισάγουν  ολοένα και περισσότερους αποκλεισμούς είτε λόγω της οικονομικής κρίσης είτε εξαιτίας άλλων παραγόντων (π.χ. εισροές προσφύγων). Οι μαθητές και οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να  δουλέψουν μαζί εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης ως μια καλή πρακτική στην εκπαίδευση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος «G.A.M.E.», οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, οι δράσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών θα κυκλοφορήσουν σε έντυπη έκδοση και θα γίνει διάχυσή τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να εφαρμοσθούν και από άλλα σχολεία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.

Για την παιδαγωγική ομάδα Erasmus+

του 2ου ΓΕΛ Ωραιοκάστρου

Ο συντονιστής

Χατζηγεωργίου Γιώργος

 

The completion of the Erasmus + «G.A.M.E.» program and its retention in the educational process

The final meeting of the Erasmus + «Genius and Mission in Education» (G.A.M.E.) program was held at the 2nd General Lyceum of Oreokastro, essentially completing the cycle of this two-year project. The project started in September 2016 and ends on August 30, 2018. The schools that participated were I.C. Montemurro – Gravina Italy, Liceul Ortodox «Episcop Roman Ciorogariu» Oradea Romania, «Gradinita cu Program Prelungit Nr.52» Oradea Romania, «Marupes Vidusskola Marupes novads» Latvia, I.E.S. Infiesto Spain and the 2nd General Lyceum of Oreokastro, Thessaloniki Greece.

The last meeting in Oraiokastro, Thessaloniki, was the ideal ending to this project, leaving the participants with a feeling of co-operation, and that they have collaborated in an efficient way to complete activities both within each country’s school but also collaborating at a European level. It was such a beneficial interaction between schools, students and teachers, that this unforgettable experience will become an initiative in creating new partnerships in the future.

During the two years of the proiect, teachers were able to strengthen their profile in the educational process, to support and promote inclusive education in societies that are increasingly inserting a variety οf exclusions, either due to an economic crisis or because of other factors (e.g. refugee inflows). Students and teachers had the opportunity to work together by applying informal learning methodology as an important addition to education at a European level.
The results of the «GAME» project, the good practicum that has been implemented, as well as the actions of pupils and teachers, will be published in print and distributed, so they can be used or applied by other schools in Greece and in other Countries.

From the Erasmus + pedagogical team of the 2nd GEL Oreokastro
The moderator,

Georgios Chatzigeorgiou

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων