«

»

Μαΐ 24

Υλη ενδοσχολικών εξετάσεων περιόδου Μαίου – Ιουνίου 2018 για Α’, Β’ και Γ΄ Λυκείου

 

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΥΛΗ στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εισαγωγή:

Σελ.24 (δημηγορίες), σελ. 25 (χρονολογική ακρίβεια), σελ.30 – 31 (το έργο του Ξενοφώντα)

Κείμενο:

Α. Ξενοφώντας

Βιβλίο 2, κεφ. 2 §§ 3-4 (σελ. 63)

Βιβλίο 2 , κεφ. 2 §§ 16-23 (σελ. 70-71)

Βιβλίο 2 , κεφ. 3 §§ 11 – 16 (από μετάφραση, σελ. 80 -81)

Βιβλίο 2 , κεφ. 3 §§ 50-56 (σελ. 85-87)

Β. Θουκυδίδης

Βιβλίο 3:

Κεφάλαια 71-73 (σελ. 308-314)

Κεφάλαιο 74 (σελ. 315-319)

Κεφάλαιο 75 (από μετάφραση, σελ. 320-326)

Κεφάλαιο 81 (σελ. 344)

Κεφάλαιο 82 (σελ. 353 – 355)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ύλη περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα σχόλια και ασκήσεις των παραπάνω κεφαλαίων – παραγράφων

Συντακτικό:

 1. Υποκείμενο και αντικείμενο ρήματος, απαρεμφάτου και μετοχής
 2. Κατηγορούμενο υποκειμένου και αντικειμένου
 3. Μετοχή (συνημμένη ή απόλυτη, είδη μετοχών)
 4. Δευτερεύουσες προτάσεις (ονοματικές, επιρρηματικές)
 5. Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί (επιθετικός, κατηγορηματικός)
 6. Εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί

Γραμματική

 1. α΄ κλίση ουσιαστικών (σελ. 45-48)
 2. β΄ κλίση ουσιαστικών (σελ. 52-54)
 3. γ΄ κλίση ουσιαστικών (σελ. 59-70, 74-78, 82-84)
 4. ανώμαλα ουσιαστικά (πρεσβευτής και ναῦς σελ. 90 και 91 αντίστοιχα)
 5. δευτερόκλιτα επίθετα (σελ. 95-97)
 6. αντωνυμίες: προσωπική (σελ. 136-137), δεικτικές (σελ. 137-138 οὗτος, αὓτη, τοῦτο και ὅδε, ἥδε, τόδε) ερωτηματική (σελ. 142 τις – τίνος), αόριστη (τις – τινός σελ. 142), αναφορικές (σελ. 145 ὅς, ἥ, ὅ και ὅστις, ἥτις, ὅ,τι)
 7. Ρήμα λύω, λύομαι (σελ. 164-170), αόριστος β΄ ενεργητικής και μέσης φωνής (σελ. 194-196) και από τα συνηρημένα τα τιμῶ, ποιῶ (σελ. 199-205)

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Οι αρχικοί χρόνοι ενεργητικής και μέσης φωνής των ακόλουθων ρημάτων, καθώς και όλων των ομαλών που εμπεριέχονται στα κείμενα που αποτελούν την ύλη.

Ἀγγέλλω/ Ἀγγέλλομαι, Ἄγω/ Ἄγομαι, Αἱρῶ/ Αἱροῦμαι, βάλλω/ βάλλομαι, γίγνομαι, γιγνώσκω, εἰμί, Ἐρωτῶ/ Ἐρωτῶμαι, Ἔχω/ Ἔχομαι, λαμβάνω/ λαμβάνομαι, λέγω/ λέγομαι, λείπω/λείπομαι, νομίζω/ νομίζομαι, ὁρῶ/ ὁρῶμαι, πάσχω, πέμπω/ πέμπομαι, ποιῶ/ ποιοῦμαι, τυγχάνω, φεύγω

 

2Ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018

ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ΛYKEIOY

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(σελ.19-62, 71-172, 178-199)

 • ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 • ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

 • ΔΙΑΛΟΓΟΣ

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΑΡΘΡΟ,ΕΠΙΣΤΟΛΗ,ΟΜΙΛΙΑ)

Θέματα για έκφραση-έκθεση:

 • ΓλωσσομάθειαΜητρική Γλώσσα
 • Αναλφαβητισμός
 • Διάλογος
 • Εφηβεία (αλλαγές, προβλήματα, φιλίες, πρότυπα, ψυχαγωγία)
 • Αγάπη – Έρωτας
 • ¨Χάσμα γενεών¨
 • Μόδα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1) Τα φύλα στη λογοτεχνία.

2) Παράδοση στη νεοελληνική ποίηση.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Από το βιβλίο Solutions Upper intermediate οι σελίδες: 5-13, 15-20, 27-31, 34, 134-135.

Εξεταστέα ύλη στην Άλγεβρα – Α΄ Λυκείου

 

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ.3ο: Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.4ο: Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Εξεταστέα ύλη στη Γεωμετρία – Α΄ Λυκείου

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Κεφ.3ο: Τρίγωνα

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.3.2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι και ΙΙ).

3.7. Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος

3.13. Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)

3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα

3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες

4.1. Εισαγωγή

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών – Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ της σελ. 81, και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)

4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (Εκτός της απόδειξης του Πορίσματος)

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

5.1. Εισαγωγή

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.3. Ορθογώνιο

5.4. Ρόμβος

5.5. Τετράγωνο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος ΙΙΙ)

5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (Χωρίς το Πόρισμα).

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

Εφαρμογές Πληροφορικής
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.2 – 2.3
5.1 – 5.2 – 6.1 – 7.2 – 8.1 – 8.2
9.3

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Α.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΗΘΟΠΟΙΟΥ σελ. 38-39

2.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ. 102

3.ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ σελ. 216

4.ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ – Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ σελ. 9-10

5.ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ σελ. 24

6.ΕΝΤΕΧΝΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ σελ. 180

7. ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ σελ. 72-73

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ , ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

Αισχύλος – Ορέστεια

Σοφοκλής – Αντιγόνη

Ευριπίδης – Ελένη

Αριστοφάνης – Όρνιθες

Ο. Σαίξπηρ – Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Μολιέρος – Αρχοντοχωριάτης

Β. Κορνάρος – Ερωτόκριτος

Γ. Χορτάτσης – Ερωφίλη

Α. Τσέχωφ – Ο γλάρος

Μπ. Μπρεχτ – Ο κύκλος με την κιμωλία

Φ. Γκ. Λόρκα – Ματωμένος Γάμος

Ι. Καμπανέλλης – Η αυλή των θαυμάτων

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας (2),

Ο πνευματικός κόσμος στη λατρεία (5),

«Ποιήσωμεν άνθρωπον…»(6),

Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία (7),

Χριστούγεννα (8),

«Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ…» (10),

Η Ανάσταση του Χριστού (11),

Παναγία, η μητέρα του Θεού (16),

Οι άγιες εικόνες (18),

Η μνήμη των αγίων (19),

Τα μυστήρια του βαπτίσματος και του Χρίσματος (21),

Το μυστήριο της μετάνοιας (24).

ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

2017 – 2018

ΚΕΦ.1

ΚΕΦ.3 ΕΚΤΟΣ: πήξη αίματος, λευκά αιμοσφαίρια, πλάσμα, αρτηριακή πίεση

ΚΕΦ.9 Οι σελίδες: 139,140, 147, 148, 149, 150, 151

ΚΕΦ.12 Οι σελίδες: 203, 204, 205

ΕΙΚΟΝΕΣ

σελ. 45 εικόνα 3.4

σελ. 140 εικόνα 9.1 (μόνο η πρώτη αριστερά)

σελ. 151 εικόνα (α)

ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ΛYKEIOY

 • Ομηρική εποχή: Οικονομική και κοινωνική οργάνωση (σελ. 80 – 81)
 • Αρχαϊκή εποχή: – σελ. 84 – 86 από «Η γένεση της πόλης – κράτους» ως «…στο πλαίσιο της πόλης – κράτους»)

– σελ . 89 από «…Από τα μέσα στου 8ου αι.πΧ…» ως τέλος σελ. 94

 • Κλασική εποχή -σελ. 98 ως «…αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας», σελ. 99
 • Η εποχή του Περικλή (σελ. 100) ως «… λαμπαδηδρομίας στα Παναθήναια», (σελ. 103)
 • Η πανελλήνια Ιδέα (σελ. 105 – 106)
 • Το έργο του Μ.Αλεξάνδρου (σελ. 109 – 112)
 • Ελληνιστικά χρόνια: 2.2 Η γλώσσα (σελ. 142 – 143)
 • Ρωμαϊκή εποχή: 3.3: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της (σελ. 170 – 17)

3.4: Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica (σελ. 172 – 174)

 • Οι μεγάλες κατακτήσεις: 2.2 Τιβέριος και Γάιος Γράκχος (σελ. 195 – 197)
 • Η ύστερη αρχαιότητα: 1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής (σελ. 238 – 241)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
 • Κεφ.4 σελ. 44-53
 • Κεφ.6 σελ.70-79
 • Κεφ.7 παραγρ.7 .6 σελ. 92-93
 • Κεφ.10 σελ128-139
 • Κεφ.11σελ. 142-151
 • Κεφ.12σελ. 154-161
 • Κεφ.13 σελ.168-179

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο2: Ενότητες 2.1 2.2 2.4
Κεφάλαιο3: Ενότητα 3.5
Κεφάλαιο 4: Ενότητες 4.1 4.3
Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται και οι ασκήσεις που απορρέουν από τα παραπάνω.

 

 

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

1.2 Δυναμική σε μία διάσταση

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5

1.3 Δυναμική στο επίπεδο

1.3.4, 1.3.7, 1.3.9

2.1 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

2.1.1 (όχι το έργο μεταβλητής δύναμης), 2.1.2 ( χωρις απόδειξη Θ.Μ.Κ.Ε.)

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Σελίδες 13-90

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ : από το βιβλίο Ρητορικά Κείμενα β΄Λυκείου

ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ, ΛΥΣΙΑΣ: Πρωτότυπο κείμενο και αντίστοιχα γλωσσικά και ερμηνευτικά σχόλια των ακόλουθων ενοτήτων: 1-3 , 4-8, 9-13, 18-19

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Ό,τι περιέχεται στα σχολικά εγχειρίδια γραμματικής και συντακτικού

ΒΑΚΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Κεφ. 1ο : 1.1, 1.2, 1.4 (1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.)

Κεφ. 2ο Α : 2.1, 2.6 , 2.9.

Β : 2.1., 2.2 , 2.3.

Κεφ. 3ο : 3.4.1., 3.4.2., 3.5., 3.6.1.,3.6.2.

Κεφ. 4ο Α : 4.5., 4.7.

Β : 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.,4.7., 4.8., 4.9

Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ

2.1.1

2.1.2

2.2.1 (μόνο σελ. 19)

2.2.5

2.2.7.1

2.2.7.2

2.2.7.3

2.2.7.4

2.3.1.1

3.3

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Από το βιβλίο Solutions Upper intermediate οι σελίδες: 37-44, 49-54, 59-61.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-2018

Οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί όπως διδάχθηκαν από το βιβλίο της Α’ Λυκείου.

Κεφάλαιο1: Σελίδα 11 (Ποιες οργανικές ενώσεις ονομάζονται κορεσμένες και ποιες ακόρεστες), και οι σελίδες από 15 έως και 21.

Κεφάλαιο2: Σελίδες 45, 46 , 48, 53, 54, 55, 56, και η καύση αλκενίων από την σελ 57, 60, 61, 62.

Κεφάλαιο3: Σελίδες από 88 έως 94.

Κεφάλαιο 4.Οι χημικές ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων σελίδες 114-115

 • Η προέλευση και οι παρασκευές αλκενίων στις σελίδες53 και 54
 • Η αφυδάτωση των αλκοολών στη σελίδα 93 δεν συμπεριλαμβάνονται
 • Οι παρασκευές ακετυλενίου στη σελίδα 60 και ο πολυμερισμός του στη σελίδα 62

Δεν διδάχθηκαν και άρα δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται και οι ασκήσεις που απορρέουν από τα παραπάνω.

Εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διανύσματα

§1.4 Συντεταγμένες στο επίπεδο (Χωρίς την απόδειξη της υποπαραγράφου «Συντεταγμένες Διανύσματος», χωρίς την Εφαρμογή 2 στη σελ. 35 και χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων)

§1.5 Εσωτερικό γινόμενο δυο διανυσμάτων (χωρίς την απόδειξη του τύπου της αναλυτικής έκφρασης Εσωτερικού Γινομένου) και χωρίς την παράγραφο «Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα»)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ευθεία στο επίπεδο

§2.1 Εξίσωση ευθείας

§2.2 Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας (χωρίς την εφαρμογή 2)

§2.3 Εμβαδόν τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σημείου από ευθεία, του εμβαδού τριγώνου και χωρίς την Εφαρμογή 1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κωνικές τομές

§3.1 Ο Κύκλος (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου)

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Η είδηση και το σχόλιο σελ.14-30

2. Η οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης σελ. 32-68

3. Βιογραφικά είδη σελ.71-135

4. Σημειώσεις σελ. 240-259

5. Περίληψη σελ. 262-286

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

1. Ελεύθερος χρόνος-Ψυχαγωγία

2. Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση

3. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας –

Ριάλιτι Σόου – Διαδίκτυο

4. Εργασία – Επάγγελμα – Ανεργία

5.Στερεοτυπικές αντιλήψεις-Ρατσισμός

Νεοελληνική λογοτεχνία

Α.Εισαγωγή

Νέα Αθηναϊκή σχολή. Πεζογραφία. Το μυθιστόρημα. Αφηγηματικοί τρόποι. Ο αφηγητής. Η εστίαση. Ρεαλισμός και νατουραλισμός. Νεότερη ποίηση. Συμβολισμός. Υπερρεαλισμός. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νεότερης ποίησης. Η γενιά του 30.

Β.Κείμενα (μαζί με τις εισαγωγές και τα σχόλια που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειριδιο)

 

Ν.Καζαντζάκης, Αλέξης Ζορμπάς

Γ.Ρίτσος, Ρωμιοσύνη

Γ. Σεφέρης,Επί Ασπαλάθων

Σ.Μυριβήλης, Η μυστική Παπαρούνα

Μ.Καραγάτσης,Τα χταποδακια

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Κεφ.1 παραγρ.1.1, 1.4.1, 1.5, 1.6.1,1.6.2,1.7.1,1.7.2,1.8.1,1.8.2,1.9.1,1.9.2.

Σελ. 8-9,11,13,14,16-17,18-25

Κεφ. 2 σελ. 30-41

Κεφ.3 παραγρ. 3.3, 3.4 σελ. 48-51

Κεφ.4 παραγρ. 4.1, 4.2.1,4.2.2,4.2.4,4.3σελ.58-61,64-68

Κεφ. 6 παραγρ. 6.1,6.2,6.4.1,6.4.2, 6.6, 6.7.σελ.88-91,94-96,99-102

Κεφ.7 παραγ.7.2.2 σελ. 110-111

Ύλη εξετάσεων Άλγεβρας Β΄ Λυκείου

 

Κεφ. 3ο: Τριγωνομετρία

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες (χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας 4)

3.3 Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

 

Κεφ. 4ο: Πολυώνυμα – Πολυωνυµικές εξισώσεις

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

4.3 Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.

 

Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη του τύπου αλλαγής βάσης)

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση (μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e).

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ενότητες 1,2,3,4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ενότητες 1,2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ενότητες 2,3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ενότητες 1,2,3,4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:ενότητες 1,2

ΥΛΗ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κεφάλαια: 4, ,8, 9, 10, 11, 17, 21,

ορθόδοξη άσκηση (14),

η Ανάσταση του Χριστού (κείμενο).

ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 48-50 ΚΑΙ 60-65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 129

Ύλη εξετάσεων Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου

Κεφ. 8ο: Ομοιότητα

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος)

8.2. Κριτήρια ομοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων)

Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος (χωρίς την εφαρμογή 2)

Κεφ. 10ο: Εμβαδά

10.1. Πολυγωνικά χωρία

10.2. Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου (χωρίς την απόδειξη των τύπων Ι και ΙΙΙ)

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς την απόδειξη του Θεωρήματος ΙΙ)

Κεφ. 11ο: Μέτρηση Κύκλου

11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου

11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος)

11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρμογές 2,3)

11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα

11.5. Μήκος τόξου

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα

11. ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :Ενότητα 2η β και γ (σ.σ.12-14), Ενότητα 4η από το γ μόνο τις Συνέπειες των Αραβικών κατακτήσεων στη βυζαντινή Αυτοκρατορία (σ.σ. 17-18), Ενότητα 5η ολόκληρη , Ενότητα 8η β και γ (σ.σ.26-28)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ενότητα 3η ολόκληρη(σ.σ.36-37), Ενότητα 5η στ (σ.σ.45-46) ,Ενότητα 7η ολόκληρη (σ.σ. 48-49)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Ενότητα 2η β (σ.σ.53-54), Ενότητα 5η ολόκληρη (σ.σ.59-61) , Ενότητα 7η α και ε (σ.σ. 65 και 68-69)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Ενότητα 7η ολόκληρη (σ.σ.85-87), Ενότητα 8η γ και δ (σ.σ. 88-90)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : Ενότητα 2η ολόκληρη (σ.σ.115-119), Ενότητα 3η α, β και ε (σ.σ.120-121 και 124-126), Ενότητα 4η α β και ε (σ.σ.127-129 και 131-132)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ οι ενότητες 1.1, 1.2, 1.3

2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΝΑΙ όλο το κεφάλαιο

3. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΝΑΙ οι ενότητες 3.2, 3.3

4. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΝΑΙ οι ενότητες 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (όχι η Αδιαβατική μεταβολή), 4.11

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΝΑΙ οι ενότητες 5.7, 5.8(μόνο το Α.κίνηση φορτισμένου σωματιδίου παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου), 5.9 ( όχι ο τύπος C0 ∙Α/d), 5.10 (μόνο η σελίδα 168)

7. Εμβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος

ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σελίδες 10-11, 13-15, 18, 22

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ:

α) από το πρωτότυπο:

– ΠΡΟΛΟΓΟΣ: στίχοι 1 – 99

– Α΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: στίχοι 280 – 314

– Β΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: στίχοι 441 – 507

β) από μετάφραση:

– Α΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: στίχοι 162 – 279

– Β΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: στίχοι 376 – 440 και 507 – 581

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ύλη περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα σχόλια και ασκήσεις που αφορούν τους υπό εξέταση στίχους.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΟΧΙ το Εισαγωγικό ένθετο

ΝΑΙ οι ενότητες 1.1, 1.2, 1.4

2. ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΝΑΙ οι ενότητες 2.2(μόνο οι σελίδες 67-68), 2.3(όχι τα δίπολα), 2.4(όχι οι σελίδες 75-80), 2.5, 2.7, 2.8, 2.9

3. ΤΟ ΦΩΣ

ΝΑΙ οι ενότητες 3.1, 3.3, 3.4

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Υλη απολυτηρίων εξετάσεων

2017-2018

Κεφάλαιο 1 :

1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 1.3, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 , 1.5

Κεφάλαιο 2:

2.1, 2.1.1, 2.2., 2.2.1, 2.2.2, 2.4.3, 2.4.4

ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

Από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ τεύχος γ΄: σ.σ. 8-12 (Τρόποι πειθούς, Επίκληση στη λογική, Είδη συλλογισμών)

 • σ.σ.20-41 (Παιδεία-Εκπαίδευση, Δια βίου μάθηση, Ανθρώπινα δικαιώματα, Ανθρωπισμός/ Επίκληση στο συναίσθημα, Επίκληση στο ήθος του πομπού, Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου, Επίκληση στην αυθεντία)
 • σ.σ. 46-57 (Μορφές πειθούς, Η πειθώ στη διαφήμιση/ Διαφήμιση ,Καταναλωτισμός)
 • σ.σ. 64-79 (Η πειθώ στον πολιτικό λόγο/ Δημοκρατία, Προπαγάνδα, Ελλάδα -Ευρώπη, Εθνικισμός- Εθνισμός)
 • σ.σ.80-98 (Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο/ Επιστήμη-κοινωνία)
 • σ.σ.101-147 (Το δοκίμιο /Μαζοποίηση, Αλλοτρίωση, Λαϊκισμός, Οικολογία, Παράδοση, Πνευματικοί άνθρωποι, Τέχνη)
 • σ.σ. 158-191 (Το άρθρο/ Αθλητισμός, Διαδίκτυο)
 • σ.σ 255-271( Διαβάζω και γράφω: Περίληψη, Διάγραμμα κειμένου, Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, δομή παραγράφου και κειμένου, συνοχή και συνεκτικότητα παραγράφου και κειμένου)

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας Γ ΄Λυκείου 2018

1) Μ.Αναγνωστάκη Επιτύμβιον

2) Μ.Αναγνωστάκη Θεσσαλονίκη μέρες του…

3) Τ.Σινόπουλου Ο καιόμενος

4) Α.Σαμαράκη Το ποτάμι

5) Κ.Ταχτσή Τα ρέστα

Τα εισαγωγικά σημειώματα των παραπάνω ποιημάτων και διηγημάτων , που περιλαμβά-νονται στο σχολικό εγχειρίδιο.

Θεωρία Αφήγησης ( Αφηγητής, εστίαση, αφηγηματικοί τρόποι και μέσα, αφηγηματικός χρόνος)

Ρεαλισμός, Συμβολισμός .

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2017-2018

Κεφ. Α σελ. 16 , 31-33 , 34-37 , 41-43

Κεφ. Β σελ. 60-73

Κεφ. Γ σελ. 75-93

Κεφ. Δ σελ. 101-108

Κεφ. Ε σελ., 118-128

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σχ. έτος 2017 – 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο §1.1 Από σελ. 12 έως σελ. 18

§1.2 Από σελ. 22 έως σελ. 27

§1.3 Από σελ. 27 έως σελ. 38

§1.4 Από σελ. 39 έως σελ. 42 και από σελ. 45 έως σελ. 47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο §2.2 Από σελ. 65 έως σελ. 83

§2.3 Από σελ. 83 έως σελ. 88 και από σελ. 91 έως σελ. 103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο §3.2 Από σελ. 146 έως σελ. 156

 

 

 

 

 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων