«

»

Μαΐ 03

Active South Aegean volcanic arc and natural disasters through history by Alexandros Chatzipetros, assistant professor, Department of Geology A.U.Th.​, eHAND project «Enceladus» meeting in Oreokastro, 23-27 April 2018

Where is south Aegean volcanic arc?
What is a volcanic arc?
Natural Disasters through History

You can read the presentation to the follow link

https://aristotleuniversity-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/ac_office365_auth_gr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bcbaab72c-5ab4-44a2-834b-ebdb93667f38%7D&action=edit

 

 

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων