Πράξη 2η – Επιλογή Ταξιδιωτικού Πρακτορείου

ΠΡΑΞΗ 2Η

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨εκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκδρομή των μαθητών/τριων της Γ΄ τάξης στην Κρήτη από 14 έως 18 Δεκεμβρίου 2015, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Ο κ. Καλόγηρος Δημήτριος, ΠΕ011 και ο κ. Σταυριανόπουλος Νικόλαος, ΠΕ09, συνοδοί καθηγητές, 2. Ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Μήτσας Νικόλαος, πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών και Νίκλης Αθανάσιος, αντιπρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (6 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨HERODOTOUS TOURS¨, με κριτήριο την προσφερόμενη κατ΄ άτομο τιμή των 282 ευρώ. Αυτή περιλαμβάνει: α. μετάβαση και επιστροφή αεροπορικώς στα Χανιά με την αεροπορική εταιρεία ¨AEGEAN AIRLINES¨ κωδικοί πτήσεων: Ι. μετάβασης A3 501 SKG CHQ και II. επιστροφής A3 502 CHQ SKG, β. τέσσερις(04) διανυκτερεύσεις στο IOLIDA BEACH HOTEL, σε τετράκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές, γ.ημιδιατροφή σε πλούσιο μπουφέ καθημερινά, δ.ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ε. μεταφορά από το Σχολείο στο Αεροδρόμιο και αντίστροφα, στ) λεωφορείο διαθέσιμο καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής με αρχηγό – συνοδό από το ταξιδιωτικό γραφείο, ζ. Φ.Π.Α., φόρους αεροδρομίου και ατομικές αποδείξεις για κάθε μαθητή, η. δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών του σχολείου και επιπλέον δωρεάν συμμετοχή δύο μαθητών. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών, καθώς και τη σχετική του εμπειρία

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Οι συνοδοί καθηγητές                                                  Η Διευθύντρια

  1. Καλόγηρος Δημήτριος                           Δρ.Μίκου Μαρία
  2. Σταυριανόπουλος Νικόλαος Φυσικός

 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Νυφιώτης Αναστάσιος

 

Από το 15μελές Συμβούλιο μαθητών

1. Μήτσας Νικόλαος, Πρόεδρος

2 Νίκλης Αθανάσιος,  Αντιπρόεδρος

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση