Πράξη 9η – Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα, 27 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨εκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων: l . για την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βεργίνα την Τρίτη 21-4-2015, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ανταλλαγής του σχολείου με το σχολείο του Βελγίου Heilige Maagbcollege της πόλης Dendermonde, στην οποία θα πάρουν μέρος οι 22 μαθητές του Βελγίου και οι 24 μαθητές του σχολείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ανταλλαγής, ll. για την ημερήσια εκδρομή της Α΄ και Β΄ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς στην Έδεσσα –Λουτρά Πόζαρ την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, στην οποία θα πάρουν μέρος και οι μαθητές του Βελγίου με τους συνοδούς καθηγητές τους, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Η κ.Κορπέτη Δήμητρα , ΠΕ02, από τους συνοδούς καθηγητές, 2. ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Ιορδανίδης Βασίλειος, πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου του σχολείου και Κεφαλά Άρτεμις.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (3 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε: l. την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨ MAX TRAVEL¨ για την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βεργίνα την Τρίτη 21-4-2015 με κριτήριο την προσφερόμενη τιμή των 280 ευρώ για λεωφορείο 50 θέσεων, και ll. την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨NOTIS TOYRS¨ για την ημερήσια εκδρομή της Α΄ και Β΄ τάξης στην Έδεσσα–Λουτρά Πόζαρ την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, με κριτήριο την προσφερόμενη τιμή των 330 ευρώ ανά λεωφορείο 50 θέσεων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και τα έξοδα του οδηγού. Η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την αξιοπιστία των παραπάνω πρακτορείων και την εμπειρία τους στις μετακινήσεις μαθητών σε εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις.

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Οι καθηγητές                                                                 Η Διευθύντρια

Κορπέτη Δήμητρα                                                     Δρ.Μίκου Μαρία

Φυσικός

Οι μαθητές

1.Ιορδανίδης Βασίλειος

2.Κεφαλά Άρτεμις

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Νυφιώτης Αναστάσιος

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση