Πράξη 7η – Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨Eκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών/τριων της Β΄ τάξης στα Ιωάννινα στις 13, 14 και 15 Μαρτίου 2015, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Η κ. Μιχαήλ Μαρία, ΠΕ02 και ο κ. Κουκουλέτσος Κων/νος, ΠΕ04.01  από τους συνοδούς καθηγητές, 2. ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Καρκάλη Νεφέλη του Β1, Μωϋσίδου Βασιλική από το Β2 και Παπαδόπουλος Δημήτριος από το Β3  ως εκπρόσωποι των μαθητών της Β΄ τάξης.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (4 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨DROMEAS TRAVEL¨. Η επιλογή του πρακτορείου αυτού έγινε με κριτήριο την προσφερόμενη κατ΄άτομο τιμή των 86 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει: 1. Πολυτελές λεωφορείο με επαγγελματία έμπειρο οδηγό για όλες τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής, 2. Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ¨Superior Anemolia¨ τριών αστέρων με ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, 3. Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 4. Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη με ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 5. Δύο (02) ελεύθερες  συμμετοχές για μαθητές και τρείς (03) ελεύθερες  συμμετοχές για τους συνοδούς καθηγητές σε μονόκλινα δωμάτια.

Η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη  την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου και την εμπειρία του στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών.

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Οι καθηγητές                                                                 Η Διευθύντρια

  1. Μιχαήλ Μαρία                                                            Δρ.Μίκου Μαρία
  2. Κουκουλέτσος Κων/νος                                                   Φυσικός

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Νυφιώτης Αναστάσιος

 

Οι εκπρόσωποι των μαθητών

  1. Καρκάλη Νεφέλη
  2. Μωυσίδου Βασιλική
  3. Παπαδόπουλος Δημήτριος
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση