Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius-ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ

Το τομεακό πρόγραμμα Comenius διευρύνει τις δράσεις του με την «Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius». Η νέα δράση απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε σχολείο το οποίο συμμετέχει ή συμμετείχε σε Σχολική Σύμπραξη Comenius, μπορούν να φοιτήσουν σε σχολείο-εταίρο του εξωτερικού για περίοδο από 3 έως 10 μήνες, ενώ διαμένουν σε οικογένειες οι οποίες έχουν επιλεγεί με ευθύνη των σχολείων υποδοχής.

Επίσης, οικογένειες μαθητών του σχολείου μπορούν να φιλοξενήσουν αντίστοιχα μαθητή/μαθήτρια που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθεί στο πρόγραμμα από σχολείο-εταίρο του εξωτερικού και να παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο μας.

Στόχος της δράσης είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών, και να αποκτήσουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη. Επίσης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων.

Η δράση «Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius» υλοποιείται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, εκτός της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές για την υλοποίηση του προγράμματος κατά το έτος 2013-2014 μπορούν να απευθύνονται στον κύριο Νικολακάκη Γεώργιο για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες στο Διαδίκτυο :      http://www.iky.gr/atomiki-kinitikotita-mathitwn

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση