Α’ & Β’ Τετράμηνο 2013-2014

Ερευνητικές Εργασίες Α’ Τάξη

Α3) Σχολικός εκφοβισμός.  Εργασία1Εργασία2

Ερευνητικές Εργασίες Β’ Τάξη

Β1) Μάθε παιδί μου γράμματα. Ομάδα1 Ομάδα2 Ομάδα3 Ομάδα4

Β2) Σχολικά κτίρια. Ομάδα1 Ομάδα2 Ομάδα3 Ομάδα4

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Πλούτογλου Ελένη

Αφήστε μια απάντηση