«

»

Μαΐ 01

Εξεταστέα Ύλη ΑΟΔΕ Γ΄ Λυκείου (επιλογής)

Εξεταστέα Ύλη

Κεφάλαιο 1: Η επιχείρηση
1.1. Η έννοια της επιχείρησης
1.1.1. Εισαγωγή
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων
1.1.2.α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (πατήστε συνέχεια για να δείτε την υπόλοιπη)
1.1.2.γ. Ο τομέας δραστηριότητας
1.1.2.ε. Η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων
1.2. Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
1.2.1. Εισαγωγή
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία
1.4. Το περιβάλλον της Επιχείρησης
1.4.1. Εισαγωγή
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
1.5. Οι Επιδιώξεις της Επιχείρησης
1.5.1. Εισαγωγή
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα
1.5.3. Η Αποδοτικότητα
1.5.4. Η Παραγωγικότητα
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα

Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και Διοίκηση
2.2. Η έννοια της Διοίκησης
2.2.1. Εισαγωγή
2.2.2. Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων
2.4. Οργάνωση και Διοίκηση (Management)
2.4.1. Οργάνωση και Διοίκηση
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης

Κεφάλαιο 3: Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Επιχείρησης
Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Σύγχρονης Επιχείρησης (σελ. 125-126)
3.2. Η λειτουργία της Οργάνωσης
3.2.1. Εισαγωγή
3.3.2. Ηγεσία (σελ. 173-175)
3.3.4.α Θεωρίες Παρακίνησης (μόνο θεωρία Maslow)
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στις παραπάνω ενότητες.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων