↑ Επιστροφή σε Μαθητές

Μαθητικές Κοινότητες

Οι μαθητές του Λυκείου εκπροσωπούνται σε επίπεδο τμήματος τάξης από το πενταμελές μαθητικό συμβούλιο και σε επίπεδο ολόκληρου σχολείου από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο η θητεία των οποίων διαρκεί ένα έτος και αναδεικνύονται με άμεση μυστική ψηφοφορία στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό αφού μέσα από την διαδιακασία ανάδειξης και τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων καλλιεργούνται επικοινωνιακές δεξιότητες και γίνεται «μύηση» των μαθητών σε συλλογικές διαδικασίες αντιμετώπισης ζητημάτων και επίλυσης προβλημάτων μέσω της συμμετοχής και του διαλόγου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα ψηφίσουν αλλά, πολύ περισσότερο, εκείνοι/-νες που θα διεκδικήσουν την ψήφο των συμμαθητών τους θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τη διαδικασία όσο και το πλαίσιο λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. Παρακάτω υπάρχουν κάποια αρχεία που παρέχουν την σχετική ενημέρωση.

15μελή Μαθητικά Συμβούλια ανά Σχολικό Έτος

Σχολικό Έτος 2014-2015

Μαθητικά συμβούλια

15μελές συμβούλιο 2016-2017

View page »

 
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων