Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ για τη συμμετοχή στις Πανελ.Εξετάσεις

Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Μαρτίου στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του ενδιαφερομένου/-ης Λύκειο. Ο απόφοιτος/-η εξετάζεται υποχρεωτικά στο σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσής του/της.

Δικαιολογητικά υποβολής της αίτησης-δήλωσης από τους/τις αποφοίτους:

Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας για την ορθή καταχώριση των στοιχείων.
Η αίτηση-δήλωση εκτυπώνεται από τον/την απόφοιτο/-η ή παραλαμβάνεται από το σχολείο και συμπληρώνεται χειρόγραφα. Η αίτηση-δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί έως 19 Μαρτίου.

Ο/η απόφοιτος/-η έχει δικαίωμα να επιλέξει:

την εξέταση σε μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού
τα ειδικά μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί
να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές Λιμενικού Σώματος και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή τα ΤΕΦΑΑ.
Προσοχή: Η αίτηση-δήλωση είναι υποχρεωτική για τα ειδικά μαθήματα και τα ΤΕΦΑΑ. Για τις υπόλοιπες σχολές (Στρατιωτικές κτλ.) είναι ενδεικτική.

Οι απόφοιτοι υποψήφιοι των τριών Μουσικών Τμημάτων (του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση-δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το αντίστοιχο Παράρτημα. Δεν εισάγονται απόφοιτοι στις σχολές αυτές με το ποσοστό του 10%, αλλά απαιτείται νέα εξέταση.

Οι απόφοιτοι υποψήφιοι για το ποσοστό 10% των θέσεων χωρίς εξέταση δεν υποβάλλουν αίτηση-δήλωση, αλλά συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής νέου μηχανογραφικού δελτίου με τις επιδόσεις που είχαν στις προηγούμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2019 ή 2020 περιλαμβανομένων και των επιδόσεων στις τελευταίες πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).

Οι απόφοιτοι πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις με πιστοποιητικό από ειδικές επταμελείς επιτροπές υποβάλλουν απευθείας μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους. Μπορούν, πάντως, να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021, αν το επιθυμούν.

Για τους υποψήφιους/-ες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

Διαδικασία προσέλευσης στο Λύκειο για την υποβολή αίτησης-δήλωσης αποφοίτου

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο mail του Λυκείου μας (mail@2lyk-kerkyr.ker.sch.gr) αίτημα μετάβασης στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτηση-δήλωσής τους. Ύστερα λαμβάνουν απαντητικό mail από τη Διεύθυνση του Λυκείου για τον ορισμό της ημέρας και ώρας προσέλευσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία παρακάτω:

1) Εγκύκλιος

2) Υπουργική απόφαση

3) Πίνακας

4) Παράρτημα Αίτησης ΓΕΛ με Μουσικά

5) Υπόδειγμα οδηγίες αΊτησης ΓΕΛ

Αφήστε μια απάντηση