Συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής και στις Στρατιωτικές σχολές

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής και στις Στρατιωτικές σχολές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉΣ

Αφήστε μια απάντηση