Συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Προθεσμίες

Συμμετοχή υπoψηφίων στις προκαταρτικές εξετάσεις των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα έγγραφα για τη σχετική προκήρυξη και τις προθεσμίες βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους :

1) Προκύρηξη

2) Εγκύκλιος

Αφήστε μια απάντηση