Οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής κλάσης 2025 ( Γεννημένοι το έτος 2004 )

Σας γνωρlζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004 ), εlναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (από 02 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Μαρ 2022).

Για το σχετικό έγγραφο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Αφήστε μια απάντηση