Προσωπικοί κωδικοί για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου – ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΧΡΙ 30/6 !!!

Οι υποψήφιοι που έκαναν αίτηση/δήλωση και συμμετείχαν στις Παν.Εξετάσεις του 2021 θα έρχονται από τη Δευτέρα 28/6 και ώρες 10:00-13:00 στη δ/νση του σχολείου για να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπ/ση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε δημόσια Ι.Ε.Κ. έτους 2021.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Τετάρτη 30/6.

Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις Παν.Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλουν ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ Μηχ.Δελτίο για εισαγωγή σε δημόσια Ι.Ε.Κ. , μπορούν επίσης να έλθουν τις ίδιες ώρες για τη διαδικασία απόκτησης κωδικού ασφαλείας.

Για λεπτομέρειες ακολουθήστε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Αφήστε μια απάντηση